Over de StemmenTracker

Hoe hebben de politieke partijen in de Tweede Kamer sinds de Tweede Kamerverkiezingen 2021 gestemd? Welke partij sluit met haar stemgedrag het meest aan bij jouw opvattingen? 

Met de StemmenTracker kun je nagaan hoe er is gestemd over onderwerpen als stikstof, de gaswinning in Groningen of de spreidingswet. Door het stemgedrag van politieke partijen te vergelijken met je eigen mening, zie je met welke partij je de meeste overeenkomsten hebt. 

ProDemos 

StemmenTracker is gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Deze organisatie maakt ook de StemWijzer. Je kunt de StemmenTracker zien als een omgekeerde StemWijzer: niet de partijprogramma’s staan centraal, maar het daadwerkelijke stemgedrag van politieke partijen. 

Onderwerpen 

Sinds maart 2021 hebben de Tweede Kamerleden over een grote hoeveelheid moties, amendementen en wetsvoorstellen gestemd. Uit al die stemmingen heeft ProDemos een selectie gemaakt van de meest onderscheidende, opvallende of publiek omstreden onderwerpen. 


Over ProDemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en de Europese Unie.

ProDemos in Den Haag

Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden we rondleidingen, educatieve programma’s, cursussen en diverse evenementen voor publiek. Jaarlijks ontvangen we tienduizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden, die via ons ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

Het Bezoekerscentrum van ProDemos is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op feestdagen zijn we gesloten.

Actief in heel Nederland

ProDemos werkt samen met gemeenten, waterschappen, provincies, rechtbanken, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met behulp van onze cursusprogramma’s gastdocenten en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

Voor scholen

Voor scholen hebben we politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en lesmateriaal over actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtsstaat: een schat aan mogelijkheden om lessen concreet en levendig te maken.

Onderzoek en informatie

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerschap, burgerschapsonderwijs en de rol van overheden bij burgerparticipatie. Ook onderzoekt ProDemos de impact en effectiviteit van haar eigen activiteiten. Verder bieden we verdiepende informatie over democratie en rechtsstaat voor een breed publiek, o.a. in de vorm van podcasts, mini-colleges, cursussen en publicaties die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer.

Financiering

Een deel van de inkomsten van ProDemos bestaat uit subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Daarnaast ontvangt ProDemos voor afzonderlijke projecten subsidie van derden. Eigen inkomsten verwerven we door diensten aan te bieden aan gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers. Omdat een deel van onze inkomsten afkomstig is van subsidie, kan ProDemos veel diensten kosteloos aanbieden.