Veelgestelde vragen

Met de StemmenTracker kun je jouw eigen standpunten vergelijken met het stemgedrag van de politieke partijen in de Tweede Kamer. Je krijgt stemmingen uit de afgelopen Tweede Kamerperiode te zien en kunt aangeven of je voor of tegen zou hebben gestemd. Je ziet ook wat partijen hebben gestemd. Zo kun je zien welke standpunten de partijen in de afgelopen periode hebben ingenomen.
ProDemos kiest een aantal interessante stemmingen uit de Tweede Kamer. Deze stemming kan gaan over een wetsvoorstel, een amendement of een motie. De StemmenTracker bevat dertig stellingen en begint na de vorige Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021.
We gebruiken in de StemmenTracker alleen stellingen die verschil maken tussen partijen. Moties en wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer unaniem zijn aangenomen of verworpen vind je niet terug in de StemmenTracker. Daarnaast hebben we een aantal voorwaarden voor de stemmingen die we hebben opgenomen. Ten eerste hebben we gekeken naar hoeveel aandacht er in de media was voor de beslissing van de Tweede Kamer. Daarnaast is er gekeken naar een spreiding over verschillende onderwerpen. Zo zijn er stellingen over economie en financiën, over immigratie en over onderwijs, maar bijvoorbeeld ook over landbouw en volksgezondheid. We doen bovendien ons best om stemmingen op te nemen die voor iedereen begrijpelijk zijn.


In de StemmenTracker vind je het stemgedrag van alle partijen die bij de laatste verkiezingen zijn gekozen in de Tweede Kamer en een deel van de nieuwe partijen die door afsplitsingen zijn ontstaan. We nemen in het resultaat alleen die fracties mee, die ook mee zullen doen aan de komende verkiezingen. Dat betekent dat de stem van Fractie Den Haan en Lid Gündogan niet terugkomt in de StemmenTracker. Groep van Haga en Lid Omtzigt zullen met nieuwe partijen deelnemen aan de verkiezingen. Zij zijn als partij in de StemmenTracker opgenomen.

Zolang de persoon/personen die zich hebben afgesplitst nog in de fractie van hun oorspronkelijke partij zaten, staat hun nieuwe fractie op afwezig bij het debat. Hun zetel wordt dan meegeteld bij de fractie waar ze eerst toe behoorden. Partijen stemmen doorgaans voor of tegen een wetsvoorstel, amendement of motie. Om vast te stellen of iets is aangenomen kijken we dan naar het aantal zetels dat elke partij heeft.

Bij hoofdelijke stemmingen is dat anders, dan wordt precies gekeken naar het aantal aanwezige Kamerleden. Indien de afwezige Kamerleden geen invloed hebben op de uitslag van de stemming, tellen we in deze StemmenTracker om technische redenen door tot het maximumaantal dat bij die stemming kan worden behaald. Bij een aantal stellingen is dat 150, bij stellingen nadat er afsplitsingen hebben plaatsgevonden, is dat maximaal 149 of 148. Bij 'Meer weten' staat vermeld of het om een hoofdelijke stemming gaat.

De stellingen in de StemmenTracker zijn niet actueel: er is al over gestemd. De StemmenTracker helpt je dan ook jouw mening te vergelijken met hoe partijen echt hebben gestemd. Sommige onderwerpen zijn nog steeds onderwerp van debat, omdat het wetsvoorstel of amendement verworpen is, bijvoorbeeld. Of omdat partijen van mening zijn veranderd. Dit verandert niets aan het stemgedrag van partijen in het verleden.
De StemmenTracker bestaat sinds 2006.